Att gå på fotboll

När det kommer till att titta på fotboll är det få saker som kan slå upplevelsen att live och på plats få se sitt favoritlag. Känslan är en helt annan än att sitta hemma framför teven och följa matchen på det sättet. Men miljön på en fotbollsmatch är också speciell och idag hotas faktiskt möjligheten att kunna följa sina lag på plats, på grund av oroligheter och våldsamheter. I den här artikeln kommer vi att prata om vad man som supporter kan tänka på och vilka förändringar som bör ske för att vi ska kunna nå ett trevligare och hållbart klimat på fotbollsmatcher.

Som supporter

Som supporter på en fotbollsmatch har man ett ansvar. Man måste se till att man uppför sig på ett sätt som gör att det är möjligt att samla tiotusentals människor på en liten yta. Detta innebär till exempel att se till att man är i ett skick där man kan kontrollera sig själv. Allt för mycket alkohol är till exempel ett skäl till att många bråk startar. Man bör också som supporter se till att rikta fokus från att hata motståndarna till att älska och stötta sitt eget lag. En allt för hatisk och hetsande stämning kommer att leda till bråk och oroligheter.

Vad behöver förändras?

Idag är det många föräldrar som inte vågar ta med sina barn på fotboll på grund av den oroliga och hetsiga stämningen som ofta råder. En sak som skulle kunna råda bot på detta är utbildning av de supportrar som besöker matcherna. Att se till att alla vet om vilka konsekvenser ens handlingar kan få för ens eget lag och ens medsupportrar skulle kunna bidra till att oroligheterna minskar.